Јавни позиви

Актуелни:

Jавни позив за избор туристичке агенције – организатора путовања за организацију полагања практичног дела стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца

      -Oбразац понуде

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД У ПРЕДЛОГ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА „ВРДНИКˮ

Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину

– Обавештење о прелиминарним резултатима Jавног конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину

– Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину

Oбавештење о додели субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

Јавни позив за утврђивање права на субвенције за подршку раду барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

Завршени:

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години

Обавештење о прелиминарним резултатима Конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години на темe: 1.Међународна такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и физике и 2.Едукација за децу и родитеље о безбедном коришћењу интернета и савремених технологија

Одлука о додели средстава за конкурс – такмичења и едукација 2021

Доделе субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

-Обавештење о одобравању субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије

Јавни позив за избор произвођача за израду ознака категорије угоститељских објеката и марина

_________________________________________________________________________

Јавни позив – 3/2020

Обавештење о објављивању трећег Jавног позива за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у РС

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријава и допуни Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије ЈП-3/2020

Јавни позив – 2/2020

Обавештење о објављивању другог Jавног позива за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у РС

 

Јавни позив – 1/2020

Jавни позив за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима РС

– Обавештење о допуни документације која се односи на Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије

– Захтеви за појашњењима и питањима и одговори МТТ

– Обавештење о измени документације која се односи на Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије и пријављивању ради присуствовања јавном отварању пријава

Листа вредновања и рангирања пријава оператора

Одлука о избору пријаве оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије

______________________________________________________________________

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години

Обавештење о прелиминарним резултатима Конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србји у 2021. години на тему – Реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области

Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021 – жене у руралу

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење захтева на Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Оглас за продају возила Министарства трговине, туризма и телекомуникација

Jавни позив за подршку хотелској индустрији због потешкоћа у пословању услед пандемије COVID-19

Обавештење за привредне субјекате којима се одобравају субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Упутство везано за поступак уписа корисника јавних средстава и других субјеката у Евиденцију корисника јавних средстава и поступак за отварање посебног наменског динарског подрачуна код Управе за трезор

Списак привредних субјеката којима се одобравају субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину

– Обавештење о прелиминарним резултатима Jавног конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину

Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину

Jавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србји у 2019 – жене и е-трговина

– Обавештење о прелиминарним резултатима Конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србји у 2019 – жене и е – трговина

 

– Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019 – жене и е – трговина

 

– Обавештење о прелиминарним резултатима Kонкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

 

– Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

 

– Прелиминарни резултати Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у републици Србији у 2019. године на тему међународна такмичења у области рачунарства, информатике, математике и физике

 

– Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години, на тему међународна такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и физике

 

 -Резултати јавног позива- „Изјава о теми (Theme Statement) за учешће Републике Србије на међународној изложби Експо Дубаи 2020“

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва

-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ
-Прелиминарни резултати Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2016. године – тема ИКТ заједнице
-Прелиминарни резултати Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2016. години, на тему подршка стварању и раду ИКТ заједница
-Обавештење о прелиминарним резултатима јавног позива за чешће у програму подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија
-Одлука о избору Пројеката за учешће у Програму подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија
-Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2016. године
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији
– Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2016. годину
– Решење о избору програма којим се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
– Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за Регион Београда
– Решење о избору програма којим се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
-Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2015. године
-Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2015. године
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2015.
– Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину

– Решење о избору програма којим се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва

-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ
-Прелиминарни резултати Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2016. године – тема ИКТ заједнице
-Прелиминарни резултати Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2016. години, на тему подршка стварању и раду ИКТ заједница
-Обавештење о прелиминарним резултатима јавног позива за чешће у програму подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија
-Одлука о избору Пројеката за учешће у Програму подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија
-Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2016. године
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији
– Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2016. годину
– Решење о избору програма којим се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
– Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за Регион Београда
– Решење о избору програма којим се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
-Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2015. године
-Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2015. године
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2015.
– Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину

– Решење о избору програма којим се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
– Oбавештење о прелиминарним резултатима Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2014. Годину
– Решење о избору програма којим се из буџета републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
-Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији
– Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у 2017. години
– Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2014. године.
– Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2014.

– Oбавештење о прелиминарним резултатима јавног позива програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе популаризацији области информационо-комуникационих технологија (19. новембар 2013.)

– Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2013. (20. септембар 2013.)– Обавештење о резултатима Првог јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва (23. август 2013.)