Оглас за продају возила Министарства трговине, туризма и телекомуникација

Оглас је објављен у дневном листу КУРИР дана 29.09.2020. године