Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 110-00-99/2020-02
2.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...
  • План јавних набавки за 2021. годину
Изменa 8 Плана јавних набавки
174.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Изменa 7 Плана јавних набавки
174.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 План јавних набавки- измена 6 апликацијски
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки- измена 5 апликацијски
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 План јавних набавки- измена 4 апликацијски
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки- измена 3 апликацијски
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки - измена 2 - апликацијски
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки измена 1- апликацијски
960.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки 2021 - апликацијски
889.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • План јавних набавки за 2020. годину
Измена 4 усклађеног Плана јавних набавки- потписана
462.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Измена 3 усклађеног Плана ЈН
315.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 усклађеног плана јавних набавки за 2020. годину
320.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 усклађеног плана јавних набавки
313.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Измена 4 плана јавних набавки за 2020. годину апликацијски
4.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 плана јавних набавки апликацијски
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 плана јавних набавки- апликацијски
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2020. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2020. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План за борбу против корупције у поступцима јавних набавки
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о ближем уређењу
19.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1- Иницајлни акт
58.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2- Иницјални акт без примене
59.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II - стручни надзор
227.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
433.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- УЗЗПРО

 

Procurement notice for Rural Broadband Rollout
Позив за подношење понуда – ИКТ инфраструктура за образовне институције – фаза 3 / Public Procurement – ICT Infrastructure for Educational Institutions — Phase 3
_________________________________________________________________________
Обавештење о јавној набавци за пројекат „Rural Broadband Rollout“
Procurement notice for Rural Broadband Rollout
Public procurement – ICT Infrastructure for Educational Institutions – PHASE 3 – Clarification answer no1 FINAL
Public procurement – ICT Infrastructure for Educational Institutions – PHASE 3 – Addendum no1 FINAL
ICT infrastructure for educational institutions – PHASE 3 Clarification answer no2
ICT infrastructure for educational institutions – PHASE 3 Addendum no2
Nadzor nad sprovođenjem IKT infrastrukture za obrazovne institucije – FAZA 3/ Request for Proposals: Supervision of the implementation of ICT infrastructure for educational institutions – PHASE 3
ICT infrastructure for educational institutions – PHASE 3 – Conclusion of Framework Agreement Notice
Набавка надоградње кичме АМРЕС мреже/ Request for Bids: Procurement of AMRES backbone upgrade
Procurement of AMRES backbone upgrade Clarification answer no 1
Обавештење о додели уговора за надзор над имплементацијом ИКТ инфраструктуре за образовне институције – ФАЗА 3

Amendment Rural Broadband Rollout Phase 1B (12.08.2022)

 

ЈН О-41/2021 – Набавка опреме за сервер салу у Дата центру у Париској 7

Јавни позив - пречишћен текст
96.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Одлуку о додели уговора
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку добара – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора тржишне инспекције, број јавне набавке JН О – 42/2021

Исправа – обавештење о додатним изменама
85.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив – пречишћен текст
132.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив
131.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку добара – Услуга одржавања софтвера НЕПРО + за потребе тржишне инспекције, број јавне набавке ЈН О – 38/2021

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку услуга – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), број јавне набавке JН О – 39/2021.

Одлука о додели уговора и обустави поступка
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
95.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ЈН О-34/2021 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Обавештење о додели уговора
141.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив
131.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ЈН О-37/2021 – Промоција националног бренда Србија кроз организацију скупа привредних субјеката који се баве традиционални занатима у Србији

Одлука о додели уговора
2.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив
91.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку услуга – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), број јавне набавке JН О – 36/2021.

Одлука о додели уговора и обустави поступка
7.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
106.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ЈН О-31/2021 – Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Јавни позив
91.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ЈН О 27/2021 – Израда са постављањем туристичке саобраћајне сигнализације на територији општина Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Горњи Милановац, града Чачка и подручја Дивчибара

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
93.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ЈН О 28/2021 – Израда са постављем туристичке саобраћајне сигнализације за обележавање бициклистичке руте ,,ЕуроВело 11“ – фаза I од границе АП Војводине до Ниша

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
92.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 32/2021 – Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS уређај) у сервер сали Министарства.

Јавни позив
131.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору
142.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 33/2021 – Набавка нових модула за Централни информациони систем у угоститељству и туризму

Одлука о додели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 29/2021 – Контакт центар за област трговине и заштите потрошача

Јавни позив
91.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 30/2021 – Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Јавни позив
131.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 19/2021 – Дигитализација архиве о Михајлу Пупину

Јавни позив
88.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Одлуку о дели уговора
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 26/2021 Набавка веб оријентисане апаликације за праћење реализације уговора заједничке широкопојасне инфраструктуре у руралним пределима

Јавни позив
92.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 23/2021 Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције по партијама, поновљен поступак за партију Нови Сад

Одлука о додели уговора
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
130.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ја јавну набавку ЈН О 24/2021 Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО

Јавни позив
130.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ја јавну набавку ЈН О 22/2021 Одржавање софтвера ИНЕС+ за потребе тржишне инспекције

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
130.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку добара – Набавка клима уређаја, број јавне набавке JН О – 20/2021

Јавни позив
131.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- ЈН О-21/2021 Услуге превођења за потребе министатсртва (по партијама )

Одлука о додели уговора
6.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
96.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- Дигитализација туристичке понуде Србије- ЈН О 18/2021

Одлука о додели уговора
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив
94.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- Одржавање софтвера за рад Сектора туристичке инспекције- ЈН О 15/2021

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
92.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- O 17/2021- Услуга набавки авио карата

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- Услуге стручног надзора Повезане школе фаза 3

Јавни позив
94.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 12/2021 – Услуге штампања и пратеће услуге

Јавни позив- пречишћени текст
97.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Исправка- обавештење о изменама или додатним информацијама
71.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
131.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 14/2021 – Израда Стратегије трговине Републике Србије са акционим планом

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 13/2021 – – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив
91.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 11/2021 -Сервисирање службених возила  за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Одлука о додели уговора
838.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
192.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 6/2021  –  Набавка лиценци за спфтвере за претрагу интернета Maltego xl, Maltego social link и Mozenda.

Јавни позив
92.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 10/2021  –  Сервисирање службених возила  (по партијама)

Одлука о додели уговора
4.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- пречишћени текст
98.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Исправка- Обавештење о изменама и додтаним информацијама
71.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
97.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 7/2021  –  Набавка дизел горива

Јавни позив
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив JН О – 9/2021  –  Сервисирање службених возила код овлашћеног сервисера по партијамa

Јавни позив
143.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 8/2021 – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора туристичке инспекције и Секретаријата министарсрства

Јавни позив
131.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 3/2021 – Организација конференција и других догађаја

Одлука о додели оквирног споразума
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
128.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 4/2021 – Набавке опреме у сврху унапређења информационо комуникационе инфраструктуре у образовању науци и култури

Јавни позив
92.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
32.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 5/2021 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
130.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 1/2021 – Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације на територији РС

Одлука о додели уговора
201.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена јавног позива
133.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о изменама или додтаним информацијама
86.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
132.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 2/2021 – Набавка мултифункционалног подног штампача

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
131.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив ЈН О – 42/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив
95.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавке услуге ЈН О 41/2020 – Организација јавног додгађаја из области заштите потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошачима

Одлуку о дели уговора
3.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
92.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавке услуге ЈН О 40/2020 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Одлука о додели уговора
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 39/2020 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Oбавештење о додели уговора
141.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
131.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 38/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив
103.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 37/2020 – Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за информационо друштво и информациону безбедност

Јавни позив
92.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О – 36/2020 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту “Подршка развоју е-управе“ са резервни деловима

Обавештење о додели уговора
143.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив- измена
132.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
131.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке ЈН О 34/2020 – Услуга одвозења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Одлука о додели уговора
4.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
101.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку услуге – одржавање софтвера НЕПРО+ за потребе Сектора тржишне инспекције (ЈН О-35/2020)

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 4/2020 – Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање министарства

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
130.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
718.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 32/2020 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Обавештење о додели уговора
142.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
93.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 33/2020 – Одржавање софтвера NEPRO+

Одлука о обустави поступка
574.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
92.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 29/2020 – Набавка клима уређаја (покретних и уградних) са услугом монтаже нових и демонтаже постојећих клима

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
31.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 31/2020 – Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
32.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
161.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 30/2020 – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Обавештење о закљученом уговору
15.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 10/2020 – Услуга одржавања инфраструктуре (дижел агрегат, INROW јединице и UPS уређају) у сервер сали Министарства

Обавештење о закљученом уговору
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
782.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
133.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
192.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O 28/2020 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а

Обавештње о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
152.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН П 27/2020 – Услуга одржавања NexTBIZ софтвера

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
465.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 26/2020 – Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора -Партија 4
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка - Партија 1,2,3
39.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
214.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
30.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН П 24/2020 – Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
562.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 25/2020 – јавнa набавкa радова – Израда са постављањем туристичке сабраћајне сигнализације на територији општина Прибој, Пријепоље, Тутин и Сјеница и град Нови Пазар

Обавештење о закљученом уговору
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
309.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
334.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор број 1
38.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
334.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 5/2020 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
129.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
472.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 15/2020- Сервисирање службених возила за сектор тржишне инспекције (по партија)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 Краљево
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 Ниш
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Нови Сад
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне докуменетиција
184.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
35.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
184.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
75.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 22/2020 – Сервисирање и одржавање службених возила код овлашћеног сервисера (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Шкода
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Мазда
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 – Renault
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговр бр. 2
43.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
139.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подносење понуда
61.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
36.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ – 23/2020 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Обавештење о закљученом уговору
65.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
538.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 21/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1- Београд
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 4 – Нови Сад
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 – Ваљево
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
39.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели и обустави поступка
5.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне докуменетиција
151.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
35.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ – 19/2020 – Услуге превођења за потребе министартсва

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
50.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
48.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
6.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
6.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
924.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
922.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
61.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
36.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне докуменетиција
923.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
147.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
922.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ – 20/2020 – Услуге одржавање софтвера INES+

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
985.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
138.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 18/2020 – Израда ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештње о закљученом уговору
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
318.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
563.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 17/2020 – Набавка авио карата и хотелскох смештаја по партијама

Обавештње о закљученом уговору- Партија 1
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештње о закљученом уговору- Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
716.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о пријему преузимања понуда
15.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 8/2020 – Набавка комуникационе опреме за рачунарске кабинете у школама

Одлука о обустави поступка
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена број 1 конкурсне документације
608.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1
40.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
234.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
610.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 9/2020 – Превоз делегација за потребе Министарства

Обавештење о додели оквирног соразума
47.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Oдлука о додели овирног споразума
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација измена и допуна
172.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одгоовр број 2
37.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 1
36.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена и допуна  Конкурсне документације
171.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
171.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 13/2020 – Набавка авио карата и хотелског смештаја за потребе међународне изложбе EXPO DUBAI 2020

Обавештење о закљученом уговору
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о пријему преузимања понуда
13.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1  Конкурсне документације
554.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
544.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН МВ 12/2020 – Услуге штампања и пратеће услуге

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додлели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
761.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ 2/2020 – Израда Саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке руте „ЕуроВело 11ˮ на територији Републике Србије – од границе АП Војводине до границе са Републиком Северном Македонијом

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
388.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 3/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туризма и Секретаријата

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
5.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање број 2
33.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор број 1
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
169.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 11/2020 – Набавка израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору - Фаза 2 - 2
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
263.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
555.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2020 – Услуга израда дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
553.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
551.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Страна: 1 2 3