Сектор за билатералну економску сарадњу

Маја Сикимић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/361-3404
e-mail:bilaterala@mtt.gov.rs

У Сектору за билатералну економску сарадњу обављају се послови који се односе на: унапређење и развој билатералних економских односа; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја билатералних економских односа; припремање за закључивање, израду докумената и извршење билатералних економских и трговинских споразума, споразума о слободној трговини, протокола и меморандума; израду информација, платформи и подсетника за билатералне сусрете, преговоре и разговоре са страним државним представницима, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање билатералне економске сарадње; предлагање и извршавање мера за унапређење и подстицање билатералне економске сарадње; изналажење решења за проблеме у билатералној сарадњи са институцијама или привредним субјектима две стране; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих тела за билатералну економску сарадњу, као што су комитети, комисије, радне групе, пословни савети и други; координацију рада органа и организација државне управе у вези са билатералном економском сарадњом; праћење и анализу укупне трговинске и инвестиционе сарадње са светом; праћење и анализу глобалних трендова у светским инвестиционим токовима и међународној трговини у циљу сагледавања улоге Србије; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са светом; пружање стручне подршке извозницима и страним улагачима у комуникацији са државним органима; припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством, као и други послови из ове области.

 

У Сектору за билатералну економску сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за Европу и прекоокеанске развијене земље;

2. Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, источну и југоисточну Азију;

3. Група за суседне земље и земље централне Европе;

4. Група за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку;

5. Група за припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством.