Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину, на тему „Унапређење система заштите потрошача и подизање свести јавности о правима потрошача“.

Поводом Конкурса пристигло је 10 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да је 9 предлога програма испунило захтеване услове за учешће на Конкурсу.

Одлуком о избору програма се додељују средства из буџета Републике Србије за финансирање 9 програма од јавног интереса у области заштите потрошача.