Листа стандарда интероперабилности

Пружање бољих јавних услуга прилагођених потребама грађана и привредних субјеката изискује несметан проток информација на нивоу читаве државне управе. То се може постићи кроз интероперабилност, која представља „способност система информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и пословних процеса које подржавају, да размењују податке и омогуће заједничко коришћење информација и знања“

У циљу успостављања интероперабилности у јавном сектору/јавној администрацији у Републици Србији, на седници Владе Републике Србије одржаној 10. јануара 2014. године Закључком 05 Број: 345 – 11418/2013, усвојен је Национални оквир интероперабилности и одређена Дирекција за електронску управу за координатора активности које се спроводе у вези са усвојеним Националним оквиром.

У том циљу, Дирекција за електронску управу у сарадњи са државним институцијама/партнерима, сачинила је прву верзију препорука за примену стандарда интероперабилности, у јавном сектору/јавној администрацији у Републици Србији у области техничке интероперабилности, документ под називом „Листа стандарда интероперабилности“в.1.0, објављен 08. септембра 2014. године, који садржи списак препоручених стандарда са њиховом комплетном референцом.

Имајући у виду да се интероперабилност сматра кључним сегментом за ефикасно пружање јавних услуга и представља процес који се периодично ажурира и надограђује, а стандарди непрестано развијају, у складу са новим технолошким захтевима, иновацијама и потребама корисника урађена је друга верзија документа, под називом „Листа стандарда интероперабилности“ в.2.0 – Техничка интероперабилност, која обухвата ажурирање предходне верзије, усаглашена са захтевима и потребама јавног сектора/јавне администрације, новим националним законским прописима (узимајући у обзир и најновије препоруке Европске уније) и прилагођена технолошким новинама.

Листу стандара техничке интероперабилности / српску верзију в.2.0 можете скинути:

Листа стандарда техничке интероперабилности 2.0
423.7 KB
254 Преузимања
Детаљније...