Обавештење о објављивању трећег Jавног позива за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у РС

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује трећи Јавни позив заинтересованим операторима електронских комуникација за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре који ће трајати до 18.01.2021. године. Позив се односи на заједничку изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре у 386 насеља у 89 општина у Републици Србији.

Право да поднесу пријаву и учествују на Јавном позиву, имају сви оператори електронских комуникација који  обављају или су овлашћени да обављају делатност  електронских комуникација у смислу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/2010, 60/2013-УС, 62/2014 и 95/2018-др. закон) и који су уписани у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

У питању је трећи јавни позив за прву фазу Пројеката изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима у РС која ће трајати до 2022. године.

Јавни позив
595.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1 – Подаци о насељима
Прилог 2- Образац пријаве
45.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 3 – Модел уговора
291.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 4 – векторски фајл
325.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...