Обавештење о објављивању Jавног позива за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима РС

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује данас први Јавни позив заинтересованим операторима електронских комуникација за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре који ће трајати до 30.09.2020. године. Позив се односи на заједничку изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре у насељима: Лозница, Ваљево, Љубовија, Књажевац, Владичин Хан, Димитровград, Бачка Топола, Горњи Милановац. Пријепоље и Нови Пазар.

Право да поднесу пријаву и учествују на Јавном позиву, имају сви оператори електронских комуникација који обављају или су овлашћени да обављају делатност електронских комуникација у смислу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/2010, 60/2013-УС, 62/2014 и 95/2018-др. закон) и који су уписани у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

У питању је први јавни позив за прву фазу Пројеката изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима у РС која ће трајати до 2022. године.

 

Прилог 2 – Образац пријаве
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о  допуни документације која се односи на Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује допуну документације у вези са Јавним позивом за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије. Допуне су учињене у тексту Јавног позива и исте су видљиве (жуто обојена слова). Такође, документација је допуњена Прилогом 4, док Прилози 1 ,2 и 3 остају непромењени.

Измена 1 - ЈП1 Јавни позив за изградњу широкопојасне инфраструктуре
299.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 4 - Векторски фајл
69.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...