Обавештење о прелиминарним резултатима Jавног конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину са темом: Унапређење система заштите потрошача и подизање свести јавности о правима потрошача

Поводом Конкурса пристигло је 10 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да 9 предлога програма испуњава захтеване услове за учешће на Конкурсу.

Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињенa Листa вредновања и рангирања.

Учесници Конкурса имају право на:

1. увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма;
2. приговор на Листу вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма.

Приговор се подноси поштом, на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу: ivana.vujic@mtt.gov.rs.

Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Листа вредновања и рангирања
251.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...