Обавештење о прелиминарним резултатима Jавног конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину са темом: Јачање заштите потрошача кроз унапређене механизме Закона о заштити потрошача.

Поводом Конкурса пристигло је 12 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да 9 предлога програма испуњава захтеване услове за учешће на Конкурсу.

Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињенa Листa вредновања и рангирања.

Учесници Конкурса имају право на:

  1. увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма уз претходну најаву на е-mail адресу: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs или на број: 011/361-66-24;
  2. приговор на Листу вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма.

Приговор се подноси поштом, на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs.

 Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Листа вредновања и рангирања
156.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...