Кабинет министра

Шеф кабинета министра

Добрина Ђуковић

Саветник за односе са јавношћу

Теодора Миљковић