Обавештење о објављивању другог Jавног позива за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у РС

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује други Јавни позив заинтересованим операторима електронских комуникација за учешће у спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре који ће трајати до 07.12.2020. године. Позив се односи на заједничку изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре у 200 насеља у 77 општина у Републици Србији.

Право да поднесу пријаву и учествују на Јавном позиву, имају сви оператори електронских комуникација који  обављају или су овлашћени да обављају делатност  електронских комуникација у смислу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/2010, 60/2013-УС, 62/2014 и 95/2018-др. закон) и који су уписани у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

У питању је други јавни позив за прву фазу Пројеката изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима у РС која ће трајати до 2022. године.

 

Јавни позив за изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре
408.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1 – Подаци о насељима
Прилог 2 – Образац пријаве
45.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 3 – Модел уговора
289.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 4 – Векторски фајл
190.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...