ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријава и допуни Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије ЈП-3/2020

Министарство трговине, туризма и телекомуникација продужава рок за подношење пријава на Јавни позив за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије ЈП-3/2020, до 10.02.2021. године. Јавни позив је допуњен са 29 насеља, за која оператори могу поднети пријаву за заједничку изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре

II Обавестење МТТ ЈП3 29 01 2021
97.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1 – Подаци о насељима
101.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...
 Прилог 4 – Векторски фајл
46.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...