Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Субвенције које се додељују предвиђене су за покриће трошкова у вези обезбеђења гаранције путовања. Исплата субвенција ће се вршити у зависности од категорије леценце и то на следећи начин:

  • лиценца категорије А 10, максимално до 2.250 евра;
  • лиценца категорије А 15, максимално до 2.500 евра;
  • лиценца категорије А 20, максимално до 3.000 евра;

4)  лиценца категорије А 25, максимално до 3.500 евра;

5)  лиценца категорије А 35, максимално до 4.000 евра;

6)  лиценца категорије А 40, максимално до 5.000 евра.

Исплата субвенција ће се вршити у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредна друштва, друга правна лица или предузетници, регистрована у одговарајућем регистру и која поседују  лиценцу организатора путовања.

Да би туристичка агенција остварила право на субвенцију, потребно је да испуњава следеће услове:

1)    да је регистрована у одговарајућем регистру;

2)    да поседује лиценцу;

3)    да је обезбедила гаранцију путовања;

4)    да над туристичком агенцијом није покренут стечајни поступак;

5)    да се над туристичком агенцијом не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);

6)    да се над туристичком агенцијом не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији Министарства www.mtt.gov.rs.

Право на подношење захтева има привредно друштво, друго правно лице или предузетник који поседује леценцу или је у 2020. години поседовао лиценцу, а који је Агенцији за привредене регистре поднео захтев за издавање нове лиценце.

Захтеви за коришћење субвенција подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд. Подносици  захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњен и потписан образац захтева на следећу e-mail адресу: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Рок за подношење захтева је 4. децембра 2020. године.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/ 3122867 и 011/3139687.

Образац захтева
47.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...