Javne rasprave

AKTUELNE:

Javna rasprava o Predlogu strategije trgovine Republike Srbije do 2025. godine

ZAVRŠENE:

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama

Predlog strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti 2021-2026 sa akcionim planom za period 2021-2023

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA DIGITALNIH VEŠTINA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE, U PERIODU OD 2021. DO 2022. GODINE

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Predlogu razvoja strategije digitalnih veština u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije zaštite potrošača za period 2019-2024. godine

Izveštaj Javne rasprave o Nacrtu zakona o trgovini

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama  zakonu o elektronskoj trgovini

-Izveštaj o sprovođenju javne rasprave 

          – Izveštaj sa  javne rasprave o nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti

– Završena javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine  – Pristigli komentari (10. decembar 2013. godine)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi - Zakon o zaštiti potrošača
131.5 KB
666 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj sa javne rasprave nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti konkurencije
129.5 KB
534 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
76.2 KB
696 Preuzimanja
Detaljnije...

       ·Na Vladi usvojen Akcioni plan za otvorenu upravu (25. april 2013)

     ·Poštanski sektor kao činilac privrednog razvoja (članak povodom okruglog stola od 7. februara 2013.)

     ·Usvojena Strategija razvoja poštanskih usluga u RS za period od 2013-2016. godine (30. april 2013)