Јавна расправа Предлога Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. годинe

У складу са Закључком 05 Број: 345-2905/2021 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 7. априла 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у Јавној расправи о Предлогу Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. година.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 9 до 29. априла 2021. године.

Иницијативе, предлози и сугестије и коментари достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште, најкасније до 29.04.2021.године, на адресу: sladjana.trubint@mtt.gov.rs  или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Предлогу Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. година.”

У току јавне расправе, у организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, биће организован округли сто путем видео конференцијске везе, који ће се одржати 20. априла 2021. године, од 14:00 до 15:30 часова.

Састанку можете приступити путем следећег линка: Линк

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Предлога Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. година за разматрање на седници Владе.

Предлог Стратегије развоја поштанских услуга у РС за период 2021-2025
601.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Акциони план за спровођење Стратегије за период 2021-2025
86.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Програм јавне расправе
22.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...