Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године

У складу са Закључком 05 Број: 090-2489/2021-1 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 24. марта 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у Јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 25. марта до 14. априла 2021. године.
Иницијативе, предлози и сугестије и коментари достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште, најкасније до 14.04.2021.године, на адресу: luka.hajdukovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године .”

У току јавне расправе, у организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, биће организован округли сто путем видео конференцијске везе, који ће се одржати 31. марта 2021. године од 14:00 до 15:30 часова.

Састанку можете приступити путем следећег линка: Линк

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Предлога акционог плана за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године за разматрање на седници Владе.

Акциони план за спровођење Стратегије дигиталних вестина за 2021-2022
520.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Програм јавне расправе
25.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац за достављање примедби и сугестија
19.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...