Јавна расправа о Нацрту закона о електронским комуникацијама

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе од 22. јула 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи јавну расправу о Нацрту закона о електронским комуникацијама.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 23. јула до 23. августа 2021. године.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште, најкасније до 23. августа 2021. године, на адресу: dijana.milovanovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, Немањина 22-26, 11000 Београд.

У току јавне расправе биће организован округли сто путем видео конференцијске везе у Београду који ће се одржати 11. августа 2021. године у организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, са почетком у 12 часова.

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се објавити на интернет адреси mtt.gov.rs и на порталу е-Управе www.euprava.gov.rs, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Програм јавне расправе
105.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Нацрт закона о електронским комуникацијама
700.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац за достављање коментара
19.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...