Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2019-2023. године

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе од 25. Септембра 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2019- 2023. године.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 2. до. 23. октобра 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: nevena.praizovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

У току јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће организовати јавну презентацију Предлога стратегије и расправу, која ће се одржати 3. октобра 2019. године у Клубу Посланика, Толстојева 2, Београд, са почетком у 11 часова.

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Предлога стратегије за разматрање на седници Владе.


Програм јавне расправе
19.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац за достављање примедби и сугестија
18.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...