Јавна расправа о Предлогу стратегије заштите потрошача за период 2019-2024 године

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у складу са чланом 36. Закона о планском систему РС („Службени гласник РС“, бр. 30/18) спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 23. септембра до 14. октобра 2019. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања уређења заштите потрошача, као и друга заинтересована лица.

Текст Предлога стрaтeгије постављен је на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs и на порталу е-Управа.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд или електронским путем на е-mail адресу: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће и објавиће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, и то на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација и порталу е-Управе.

Текст Предлога стратегије можете преузети овде,

Предлог Стратегије заштите потрошача за период 2019-2014 године
2.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Акциони план који је саставни део Предлога стратегије можете преузети овде.

Акциони план Стратегије заштите потрошача за период 2019-2022 године
109.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...