Предлог стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности 2021-2026 са акционим планом за период 2021-2023

У складу са Закључком 05 Број: 011-3847/2021-1 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 27. априла 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2023. године.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 29. априла до 19. маja 2021. године.

Иницијативе, предлози и сугестије и коментари достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: dijana.popovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Немањина бр. 26, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Предлогу стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2023. године“.

У току јавне расправе биће организован округли сто путем видео конференцијске везе у Београду који ће се одржати 11. маја 2021. у организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, са почетком у 10,00 часова.

Састанку можете приступити путем следећег линка: ЛИНК

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Предлога стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2023. године за разматрање на седници Владе.

Образложење
35.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Програм јавне расправе
20.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац за достављање коментара
18.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...