Јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача

У складу са Закључком 05 Број: 011-10913/2019 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 31. октобра 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити потрошача.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 04. до 25. новембра 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за заштиту потрошача, Немањина бр. 26, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о заштити потрошача“.
Централни догађај одржаће се 15. новембра 2019. године са почетком у 11:00 часова у Привредној комори Србије у Београду, ул. Ресавска бр. 15, сала 1.

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Нацрта закона о заштити потрошача за разматрање на седници Владе.

Програм јавне расправе Нацрта закона о заштити потрошача
14.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Нацрт закона о заштити потрошача
189.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образложење Нацрта закона о заштити потрошача
127.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац за коментаре
32.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...