Јавне набавке

Jавна набавка ЈН O 49/2019 – Организација конференција и других догађаја

Обавештење о закљученом уговору
41.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
41.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
42.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
41.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о оквирном закљученом споразуму
14.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели оквирног споразума
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
733.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 53/2019 – Услуге штампања и пратеће услуге

Обавештење о обустави поступка
896.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
762.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 52/2019 – Набавка зимских ауто гума за новоприбављена службена возила

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
2.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
151.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
31.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 44/2019 – Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Одлука о обустави поступка
2.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор на питање 1
34.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
30.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
165.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 43/2019 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
622.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
33.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 33/2019 – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
409.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
172.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН О 38/2019 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 48/2019 – Набавка квалификованих сертификата за електронски потпис

Oбавештење о закљученом уговору
69.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
51.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
231.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
153.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 45/2019 – Набавка лиценци за ГИС сифтвер

Обавештење о закљученом уговору
14.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
230.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
505.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 47/2019 – Осигурање службених возила

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
73.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
547.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 40/2019 – Текуће поправке и одржавање система за климатизацију зграде у улици Париска бр. 7

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 1
35.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
234.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
524.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 46/2019 – Системска подршка ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за реализацију пројекта Повезане школе

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
653.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 42/2019 – Обележавање дана потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача

Одлука о измени уговора
877.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлукаа о додели уговора
4.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1  Конкурсне документације
610.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 2
35.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 1
37.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
609.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 41/2019 – Превоз чланова делегације Републике Србије у Будимпешту ради учешча на Х редовном заседању Заједничке комисије за економску сарадњу између Републике Србије и Мађарске

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
233.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
164.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 7/2019 – Набавка батеријских модула на УПС-у у згради у улици Париска 7

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
560.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 39/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
305.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
163.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка услуга 37/2019 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“ са резервним деловима

Одлука о додели уговора
2.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
679.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 36/2019 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не ду преко централизоване УЗЗПРО набавке

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1  Конкурсне документације
149.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
672.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 34/2019 – Едукација МСП сектора у трговини

Обавештење о закљученом уговору
218.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
149.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 32/2019 – Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
224.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
478.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
230.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
157.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 31/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

  Обавештење о обустави поступка
874.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
533.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
162.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН O 35/2019 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на Интернету

Обавештење о закљученом уговору
398.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
725.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН МВ 30/2019 – Израда елабората међународне туристичке бициклистичке руте
ЕуроВело 11 на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
399.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Страна: 1 2 3