Јавне набавке

Јавну набавку добра – ЈН МВ 29/2019 – Међународна промоција наступа Репупублике Србије за потребе на кинеском међународном сајму инвестиција и трговине (CIFIT – CHINA INTERNACIONAL FAIR for Investment and Trade

Обавештење о закљученом уговору
241.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
242.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
159.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН О 28/2019 – Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

Обавештење о закљученом уговору
221.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
139.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН МВ 27/2019 – Услуге праћења штампаних и електронских медија

Обавештење о закљученом уговору
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
473.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН МВ 25/2019 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Одлука о измени уговора
641.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
66.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
529.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – Истраживање електронске трговине на тржишту Републике Србије ЈН МВ 24/2019

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
151.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“ ЈН МВ 26/2019

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
543.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку П ЈН – 23/2019 – Услуге сервисирања вести и мултимедијалног садржаја по партијама
Партија 1 – Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сериса вести Новинарске агенције Бета Прес
Партија 2 – Услуге мултимедијалног пакета сервис вести Новинарске агенције Тањуг

Одлука о измени уговора - Партија 2
810.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
224.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о покретању прековарачког поступка без објаве
229.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
558.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку ЈНМВ – 22/2019 – Унапређење и одржавање Портала стари занати и Регистра посредника по партијама

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора - партија 2
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора - партија 1
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
168.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“
ЈН МВ 21/2019

Обавештење о обустави поступка
219.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
361.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
542.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
31.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О-21/2019- Израда и постављање туристичке саобраћајне синализације на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
15.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
573.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
249.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
39.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
249.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О-13/2019- Стручни надзор над извођењем радова – Повезане школе ФАЗА 2

Обавештење о додели уговора
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору бр. 404-02-48/2019-02/23
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о закљученом уговору
578.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели оквирног споразума
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
219.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
87.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ – 16/2019 – Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Обавештење о закљученом уговору
224.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
153.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О – 12/2019 – Набавка опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у науци, култури и образовању

Обавештење о закљученом уговору
220.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
218.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О – 20/2019 – Набавка авио карата и хотелског смештаја по партијама

Одлука о измени уговора
810.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
698.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
698.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ – 19/2019 – Услуге превођења за потребе министратства

Одлука о измени уговара- Партија 1
812.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
233.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 2
48.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
6.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
250.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
893.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О – 15/2019 – Сервисирање службених возила

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
220.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
5.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
37.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
232.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
140.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ 17/2019 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекицје 2017-2019

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
447.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
133.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ 18/2019 – Услуге израде дизајна о штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
224.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
376.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
164.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О 8/2019 – услуга стручног надзор на извођењем радова за обнову АМРЕС дата центра

Обавештење о закљученом уговору
225.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
159.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О 14/2019 – Стручни надзор на извођењем радова на изградњи гондоле у Београду – Кабинска жичара Усће – Калемегдан

Одлука о измени уговора
571.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
39.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
641.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
232.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
648.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН О 11/2019 – Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања- фаза 2

Обавештење о закљученом уговору бр. 404-02-44/2019-02/34
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Фаза 2 - 2
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Фаза 2 - 2
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученим уговорима по оквирном споразуму
239.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
238.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученим уговорима на основуу оквирног споразума
48.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
15.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о закљученом оквирном споразуму
4.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
214.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 конкурсне документације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4
51.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3
53.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на питање
57.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена позива за подношење понуда/ Call for bids
109.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
48.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда - Call for bids
96.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН -10/2019 – Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу EXPO 2020 Dubai

Обавештење о закљученом уговору
233.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
238.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
547.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ-9/2019 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Обавештење о закљученом уговору
223.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
32.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
157.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ-6/2019 – Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално коришћење услуге у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
550.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ-4/2019 – Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS иређаји) у сервер сали Министарства

Одлука у измени уговора
722.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
170.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
34.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
237.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
170.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ-3/2019 – Превоз делегација за потребе Министарства

Обавештење о закљученоj наруџбеници
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученој наруџбеници
14.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору / наруџбеници
395.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
14.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору / наруџбеници
395.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
14.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
167.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
35.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
166.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН O-2/2019 – Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)
Партија 3 – Обнова АМРЕС дата центра

Обавештење о закљученом уговору
229.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
289.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
35.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
289.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
288.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ-1/2019 – Услуге израде дизајна и штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о обустави поступка
916.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
549.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Одлука о измени уговора
736.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење  о закљученом уговору за партију 1
405.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
412.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
528.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 за партију 2
416.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
482.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Страна: 1 2 3