Централизоване јавне набавке УЗЗПРО

  • Централизована јавна набавка преко Уззпро-а
Обавештење о закљученом уговору у ЦЈН 8-2019 - Партија 10
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору у ЦЈН 8-2019 - Партија 8
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору у ЦЈН 8-2019 - Партија 7
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору у ЦЈН 8-2019 - Партија 5
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору у ЦЈН 8-2019 - Партија 3
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору у ЦЈН 8-2019 - Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 2/2020- Партија 2
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору  ЦЈН 2-2020, Партија 20
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 2/2020- Партија 16
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 11/2020 Партија 1
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 11/2020 Партија 2
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...Обавестење о закљуценом уговору мобилна телефонија 2020
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...Обавештење о закљученом уговору - Партија 20
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 1/2019 Партија 3
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 1/2019 Партија 2
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавестење о закљученом уговору мобилна телефонија 2020. године
47.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавестење о закљученом уговору Партија 2
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавестење о закљученом уговору Партија 1
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 8/2019 - Партија 9
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 8/2019 - Партија 13
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 2/2019 - Партија 14
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 2/2019 - Партија 23
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 2/2019 - Партија 4
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 2/2019 - Партија 2
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 2/2019 - Партија 28
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о измени уговра ЦЈН 5/2018
799.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 19/2019 - Партија 4
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 19/2019 - Партија 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 19/2019 - Партија 2
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 5/2019 - Партија 2
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 5/2019 - Партија 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о измени уговора за партију 3-ЦЈН 10/2019
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 10/2019 - Партија 12
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 10/2019 - Партија 2
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 10/2019 - Партија 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - ЦЈН 10/2019 -  Партија 5
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 10/2019- Партија 4
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 10/2019- Партија 6
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 10/2019- Партија 8
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 10/2019- Партија 10
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...Обавештење о закљученом уговору - Партија 12 - Радна станица тип 1
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13 - Радна станица тип 2
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14 - Радна станица тип 3
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 16 - Радна стаица тип 5
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Лаптоп тип 2
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - Лаптоп тип 3
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 23 - Уређај за штампање тип 23
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3 -ЦЈН 1/2019
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2- ЦЈН 1/2019
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора ЦЈН бр. 6 – 2018 за партију 1 и 2
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 6 – 2018 за партију 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 6 – 2018 за партију 2
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 3 – 2017 за партију 11
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 3 – 2017 за партију 3
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 3 – 2017 за партију 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 24
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 23
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 1
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 11
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 2
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 7
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 12
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 15
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Тип 9 - Партија 17 - MALEX
223.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...