Konkursi

Aktuelni: 

 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK – PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA INTERNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA (KONKURS OGLAŠEN 21.09.2021. GODINE, ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE ISTEKAO 29.09.2021. GODINE)

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 27

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 23

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 25

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 14

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 15

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 1

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 10

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 13

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 22

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 12

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 17

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 3

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 19

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 5

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 9

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 11

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 28

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 24

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 29

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 21

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 20

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 31

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 17.3.2021, RM 26

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Interni konkurs za popunjavanje položaja

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Doneto rešenje o dodeli subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

Završeni:

 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, 21.09.2021. godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija 17.03.2021 godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (konkurs oglašen 09.06.2021. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 17.06.2021. godine)

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 09.06.2021

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 28.4.2021“

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija 08.06.2021 godine

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 20“

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 19“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 17“

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 16“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 14“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 11“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 9“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 8“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 7“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 5“

Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 4“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 3“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 2“

„Lista kandidata koji je ispunio merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 20.1.2021, RM 1“

Obrazac prijave
Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za popunjavanje radnog mesta javnim konkursom oglašenim 21.10.2020. godine

– Lista vrednovanja i rangiranja sa ekonomske klasifikacije 481 u 2019. godini
– Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 481 u 2019. godini
– Odluka o izboru projekata kojima se dodeljuju sredstva dotacija u 2019. godini
– Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvencija, transfera i dotacija za projekte razvoja turizma u 2019. godini
– Lista vrednovanja i rangiranja sa ekonomske klasifikacije 463 u 2019. godini
– Lista vrednovanja i rangiranja sa ekonomske klasifikacije 451 u 2019. godini
– Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvencija, transfera i dotacija za projekte razvoja turizma u 2019. godini
– Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 451 u 2019. godini
– Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 463 u 2019. godini

 

-Obrazac prijave

-Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

 

– Konačna rang lista pobednika nagradnog konkursa Digitalni čas 2012/2013.

– Preliminarni elektronski zbornik radova nagradnog konkursa Digitalni čas

– Preliminarna lista rangiranja i bodovanja radova pristiglih na konkurs Digitalni čas u školskoj 2012/2013.

Ovde možete preuzeti dokumenta u vezi sa (prvim) Konkursom za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za period 2012-2013. godine: