Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-2365/2021 од 18. марта 2021. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2021. години.

Привредни субјекти пријављују своје пројекте искључиво на обрасцу СЗТЗ (који је саставни део конкурсне документације) и могу да конкуришу за доделу субвенција за једну намену.

Субвенције намењене за очување и развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

 

  1. за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима,

или

2. за промоцију производа и услуга традиционалних заната.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације Министарства www.mtt.gov.rs.

Рок за доставу пријава је 21. април 2021. године.

За додатне информације у вези са Конкурсом и конкурсном документацијом можете се обратити на мејл адресе: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs и slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs или на телефон: 011/26-44-944, радним даном од 10 до 14 сати.

Конкурс за старе занате
144.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац СЗТЗ
80.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...