Јавни конкурс за избор председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

Сходно члану 14. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Јавни конкурс за избор председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

На основу члана 14. став 4. Закона о електронским комуникацијама пријава за конкурс подноси се Министарству у року од 30 данa од дана објављивања конкурса који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 142/20 од 25. новембра 2020. године.

У прилогу је текст Огласа о јавном конкурсу за избор чланова Управног одбора који се објављује у складу са чланом 14. став 2. Закона о електронским комуникацијама.