Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2014. Годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Листу вредновања и рангирања Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2014. годину са темом: Пружање правне помоћи потрошачима саветовањем и поступањем по приговорима потрошача.

Поводом конкурса пристигло је девет пријава са предлозима програма.

Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2014. годину са темом: Пружање правне помоћи потрошачима саветовањем и поступањем по приговорима потрошача (у даљем тексту: Комисија) извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и утврдила да је свих девет предлога програма пристигло благовремено и да исупњавају услове за разматрање на Конкурсу, што подразумева да предлагач има статус евидентираног удружења и да је доставио потпуну документацију на начин који је захтеван у тексту Конкурса.

Комисија је констатовала да су стигле пријаве за: Регион Београда (три пријаве), Регион Шумадије и Западне Србије (две пријаве), Регион Војводине (три пријаве) и Регион Јужне и Источне Србије (једна пријава).

Комисија је извршила вредновање предлога пројеката, на основу чега је сачињена

 

Листа вредновања и рангирања
485.0 KB
513 Преузимања
Детаљније...

 

         Учесници конкурса, до четвртка, 22. маја до 15.30 часова имају право на:

1)      увид у поднете пријаве и приложену документацију;

2)      приговор на Листу вредновања и рангирања.

 

Приговор се подноси на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Одељењу за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд и на e-mail адресу: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.