Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. Godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Listu vrednovanja i rangiranja Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača.

Povodom konkursa pristiglo je devet prijava sa predlozima programa.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača (u daljem tekstu: Komisija) izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa i utvrdila da je svih devet predloga programa pristiglo blagovremeno i da isupnjavaju uslove za razmatranje na Konkursu, što podrazumeva da predlagač ima status evidentiranog udruženja i da je dostavio potpunu dokumentaciju na način koji je zahtevan u tekstu Konkursa.

Komisija je konstatovala da su stigle prijave za: Region Beograda (tri prijave), Region Šumadije i Zapadne Srbije (dve prijave), Region Vojvodine (tri prijave) i Region Južne i Istočne Srbije (jedna prijava).

Komisija je izvršila vrednovanje predloga projekata, na osnovu čega je sačinjena

 

Lista vrednovanja i rangiranja
485.0 KB
513 Preuzimanja
Detaljnije...

 

         Učesnici konkursa, do četvrtka, 22. maja do 15.30 časova imaju pravo na:

1)      uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju;

2)      prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja.

 

Prigovor se podnosi na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Odeljenju za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd i na e-mail adresu: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.