Прелиминарни резултати Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ.

Поводом Јавног конкурса пристигло је 26 предлога програма.

Комисија за рангирање и избор Предлога програма пристиглих за учешће на Конкурсу је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача и установљено је да 26 предлога програма испуњава захтеване услове.

Комисија је извршила бодовање поднетих предлога програма и утврдила прелиминарну Листу програма предложених за доделу средстава.