Preliminarni rezultati Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2017. godini, na temu prekvalifikacija i dokvalifikacija žena u oblasti IKT

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2017. godini, na temu prekvalifikacija i dokvalifikacija žena u oblasti IKT.

Povodom Javnog konkursa pristiglo je 26 predloga programa.

Komisija za rangiranje i izbor Predloga programa pristiglih za učešće na Konkursu je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača i ustanovljeno je da 26 predloga programa ispunjava zahtevane uslove.

Komisija je izvršila bodovanje podnetih predloga programa i utvrdila preliminarnu Listu programa predloženih za dodelu sredstava.