Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2015.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује коначне резултате Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2015. године.

Поводом конкурса пристиглo је 209 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, који су подразумевали: да су предлози програма благовремено пристигли на писарницу Министарства, да предлагач има правни статус који је неопходан за учешће на конкурсу односно да је уписан у одговарајући регистар и да је доставио потпуну основну документацију на начин предвиђен Конкурсом.

Предлози програма предлагача који нису испунили ове услове нису узети у разматрање.

196 предлога програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2015. године испунило jе услове, а 50 је добило средства која се додељују из буџета Републике Србије.