Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2015.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje konačne rezultate Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2015. godine.

Povodom konkursa pristiglo je 209 prijava sa predlozima programa. Komisija za rangiranje i izbor predloga programa je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, koji su podrazumevali: da su predlozi programa blagovremeno pristigli na pisarnicu Ministarstva, da predlagač ima pravni status koji je neophodan za učešće na konkursu odnosno da je upisan u odgovarajući registar i da je dostavio potpunu osnovnu dokumentaciju na način predviđen Konkursom.

Predlozi programa predlagača koji nisu ispunili ove uslove nisu uzeti u razmatranje.

196 predloga programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2015. godine ispunilo je uslove, a 50 je dobilo sredstva koja se dodeljuju iz budžeta Republike Srbije.