Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018. години, на тему реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма изобласти развоја информационог друштва у Републици Србији 2018. године на тему реализација програма који за циљ имају подизањенивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области.

Поводом конкурса пристигло je 65 предлога програма. Комисијa за рангирање и изборпредлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, иконстатовано је да је 61 предлог програма испунило услове и у складу са тим узето у разматрање.

Одлуком о избору програма, 8 удружења су одабрана за пружање подршке доделом средставаиз буџета Републике Србије.