Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini, na temu realizacija programa koji za cilj imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Odluku o izboru programa izoblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2018. godine na temu realizacija programa koji za cilj imaju podizanjenivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

Povodom konkursa pristiglo je 65 predloga programa. Komisija za rangiranje i izborpredloga programa je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, ikonstatovano je da je 61 predlog programa ispunilo uslove i u skladu sa tim uzeto u razmatranje.

Odlukom o izboru programa, 8 udruženja su odabrana za pružanje podrške dodelom sredstavaiz budžeta Republike Srbije.

Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u RS u...
888.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...