Обавештење о резултатима Првог јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Првог јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2013. године.

Поводом конкурса је пристигло 125 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, који су подразумевали: да су предлози програма благовремено пристигли на писарницу Министарства, да предлагач има статус удружења, задужбине или фондације и да је доставио потпуну основну и обавезну пратећу документацију на начин предвиђен Конкурсом.

Предлози програма предлагача који нису испунили ове услове нису узети у разматрање.

96 предлога програма предлагача испунило услове за разматрање на конкурсу: