Obaveštenje o rezultatima Prvog javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Prvog javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2013. godine.

Povodom konkursa je pristiglo 125 prijava sa predlozima programa. Komisija za rangiranje i izbor predloga programa je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, koji su podrazumevali: da su predlozi programa blagovremeno pristigli na pisarnicu Ministarstva, da predlagač ima status udruženja, zadužbine ili fondacije i da je dostavio potpunu osnovnu i obaveznu prateću dokumentaciju na način predviđen Konkursom.

Predlozi programa predlagača koji nisu ispunili ove uslove nisu uzeti u razmatranje.

96 predloga programa predlagača ispunilo uslove za razmatranje na konkursu: