Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије ЈП-1/2020.

Поводом Јавног позива пристигло је 64 пријава оператора које су поднете за 45 насеља из предметног Јавног позива. Комисија за спровођење Јавног позива извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца пријава и спровела вредновање поднетих пријава, на основу чега је сачињена Листа вредновања и рангирања пријава оператора.

Учесници Јавног позива имају право на приговор на Листу вредновања и рангирања у року од 5 дана од дана објављивања Листе.

Приговор се подноси на писарници Министарства, Одељењу за развој Дигиталне агенде, Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти са назнаком предмета и броја Јавног позива.

Листа вредновања и рангирање пријава оператора
259.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...