Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2014. године

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2014. године.

Поводом конкурса је пристигла 201 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, који су подразумевали: да су предлози програма благовремено пристигли на писарницу Министарства, да предлагач има статус удружења, задужбине или фондације (невладине недобитне организације) и да је доставио потпуну основну документацију на начин предвиђен Конкурсом. Предлози програма предлагача који нису испунили ове услове нису узети у разматрање.

171 предлог програма је испунио услове за разматрање на конкурсу.