Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva 2014. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine.

Povodom konkursa je pristigla 201 prijava sa predlozima programa. Komisija za rangiranje i izbor predloga programa je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, koji su podrazumevali: da su predlozi programa blagovremeno pristigli na pisarnicu Ministarstva, da predlagač ima status udruženja, zadužbine ili fondacije (nevladine nedobitne organizacije) i da je dostavio potpunu osnovnu dokumentaciju na način predviđen Konkursom. Predlozi programa predlagača koji nisu ispunili ove uslove nisu uzeti u razmatranje.

171 predlog programa je ispunio uslove za razmatranje na konkursu.