Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Листу вредновања и рангирања Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину са темом: Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима.

Поводом конкурса пристигло је осам пријава са предлозима програма.

Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма.

Комисија је констатовала да су стигле пријаве за: Регион Београда (две пријаве), Регион Шумадије и Западне Србије (две пријаве), Регион Војводине (две пријаве) и Регион Јужне и Источне Србије (две пријаве) и утврдила да је свих осам предлога програма пристигло благовремено. Комисија је констатовала да Национала организација потрошача Србије не испуњава услове да конкурише за Регион Београда.

Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињена
Листа вредновања и рангирања:

Листа вредновања и рангирања
446.4 KB
366 Преузимања
Детаљније...

Kомисија предлаже, на основу Листе вредновања и рангирања, да се финансирају програми прворангираних удружења за заштиту потрошача са Листе вредновања и рангирања програма за сваки регион.


Учесници конкурса, до четвртка, 18. јуна до 15.30 часова имају право на:

1) увид у поднете пријаве и приложену документацију;
2) приговор на Листу вредновања и рангирања.

Приговор се подноси на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу:
tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.
Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.