Обавештење о измени документације која се односи на Јавни позив за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије и пријављивању ради присуствовања јавном отварању пријава

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује измену документације у вези са Јавним позивом за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије. Измена је у учињена у ЈП1 Прилог 2 – Образац пријаве, и то тако што је у оквиру ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ обрисана тачка 2) (прецртана жуто обојена слова). Ово из разлога што је у складу са текстом објављеног Јавног позива, обавеза оператора да се у остављеном року изјасне да ли имају намеру и инвестиционе планове да у наредном трогодишњем периоду (до краја 2023. године) изграде широкопојасну мрежну инфраструктуру у једном или више насеља обухваћених овим јавном позивом. Недостављање изјашења оператора сматра се непостојањем намере оператора да у наредном трогодишњем периоду самостално изгради широкопојасну мрежну инфраструктуру, те је брисање наведене тачке 2) сврсисходно.  У свему осталом, Образац пријаве остаје непромењен.

Представници оператора који су заинтересовани да присуствују јавном отварању пријава, потребно је да то учине на начин који је ближе описан у Обавештењу Министарства.

Обавештење
98.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена ЈП1 Прилог 2 – Образац пријаве
45.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...