Obaveštenje o izmeni dokumentacije koja se odnosi na Javni poziv za izbor operatora elektronskih komunikacija za sprovođenje projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije i prijavljivanju radi prisustvovanja javnom otvaranju prijava

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje izmenu dokumentacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor operatora elektronskih komunikacija za sprovođenje projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije. Izmena je u učinjena u JP1 Prilog 2 – Obrazac prijave, i to tako što je u okviru IZJAVE PODNOSIOCA PRIJAVE obrisana tačka 2) (precrtana žuto obojena slova). Ovo iz razloga što je u skladu sa tekstom objavljenog Javnog poziva, obaveza operatora da se u ostavljenom roku izjasne da li imaju nameru i investicione planove da u narednom trogodišnjem periodu (do kraja 2023. godine) izgrade širokopojasnu mrežnu infrastrukturu u jednom ili više naselja obuhvaćenih ovim javnom pozivom. Nedostavljanje izjašenja operatora smatra se nepostojanjem namere operatora da u narednom trogodišnjem periodu samostalno izgradi širokopojasnu mrežnu infrastrukturu, te je brisanje navedene tačke 2) svrsishodno.  U svemu ostalom, Obrazac prijave ostaje nepromenjen.

Predstavnici operatora koji su zainteresovani da prisustvuju javnom otvaranju prijava, potrebno je da to učine na način koji je bliže opisan u Obaveštenju Ministarstva.

Obaveštenje
98.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena JP1 Prilog 2 – Obrazac prijave
45.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...