Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за Регион Београда

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Листу вредновања и рангирања Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за Регион Београда са темом: Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима.

Поводом конкурса пристигле су три пријаве са предлозима програма.

Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за Регион Београда извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма.

Комисија је констатовала да су сви предлози програма пристигли благовремено. Комисија је констатовала да удружење Покрет за заштиту потрошача – Србије не испуњава услове да конкурише, јер није уписано у Евиденцију удружења и савеза Министарства трговине, туризма и телекомуникација што је услов за учешће на Конкурсу.

Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињена
Листа вредновања и рангирања

Листа вредновања и рангирања
339.6 KB
244 Преузимања
Детаљније...

Kомисија предлаже, на основу Листе вредновања и рангирања, да се финансира програм прворангираног удружења за заштиту потрошача са Листе вредновања и рангирања програма.

Учесници конкурса, до уторка, 4. августа 2015. до 15.30 часова имају право на:

1) увид у поднете пријаве и приложену документацију;
2) приговор на Листу вредновања и рангирања.

Приговор се подноси на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу:
tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.
Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.