Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu za Region Beograda

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Listu vrednovanja i rangiranja Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu za Region Beograda sa temom: Informisanje, savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima.

Povodom konkursa pristigle su tri prijave sa predlozima programa.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu za Region Beograda izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa.

Komisija je konstatovala da su svi predlozi programa pristigli blagovremeno. Komisija je konstatovala da udruženje Pokret za zaštitu potrošača – Srbije ne ispunjava uslove da konkuriše, jer nije upisano u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija što je uslov za učešće na Konkursu.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjena
Lista vrednovanja i rangiranja

Lista vrednovanja i rangiranja
339.6 KB
244 Preuzimanja
Detaljnije...

Komisija predlaže, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja, da se finansira program prvorangiranog udruženja za zaštitu potrošača sa Liste vrednovanja i rangiranja programa.

Učesnici konkursa, do utorka, 4. avgusta 2015. do 15.30 časova imaju pravo na:

1) uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju;
2) prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja.

Prigovor se podnosi na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu:
tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.
Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.