Јавна расправа о Закону о оглашавању

У поступку припреме Нацрта закона о оглашавању, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи јавну расправу о Нацрту закона о оглашавању (у даљем тексту: Нацрт закона) који је саставни део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту закона, спроводи се у периоду од 3. јануара до 3. фебруара 2015. године.

Учесници у јавној расправи су сви представници државних органа и организација и друга заинтересована лица.

Текст Нацрта закона ће бити постављен на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникацијаwww.mtt.gov.rs. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на адресу: е-маил: dusica.djordjevic@mtt.gov.rs

Јавну расправу о Нацрту закона, организоваће Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Привредном комором Србије, у форми округлог стола, који ће се одржати 28. јануара 2015. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, сала 1, улица Ресавска бр. 13 – 15.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Овај програм ради реализације доставити Министарству трговине,туризма и телекомуникација које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е- управе.

Нацрт Закона о оглашавању
433.6 KB
3224 Преузимања
Детаљније...