Јавна расправа о Нацрту закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 7. септембра 2016. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 7. до 30. септембра 2016. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: milan.vojvodic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за информационо друштво, Немањина 22-26, Београд.

У току јавне расправе биће организован округли сто у Београду који ће се одржати 13. септембра 2016. године у Привредној комори Србије, Ресавска 15, сала 2, Београд, са почетком у 11 часова.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију Нацрта закона за разматрање на седници Владе.