Јавна расправа о нацрту стандарда квалитета у области поштанских услуга

Обавештавамо вас да је у току јавна расправа нацрта стандарда у области поштанског саобраћаја, које је комисија КС А 331 припремила за усвајање. Припремљени стандарди се налазе на адреси:

http://www.iss.rs/standard/index.php?national_committee_id=832

За сваки одређени стандард може се видети поглавље: Предмет и подручје примене, док се увид у комплетан стандард може извршити у Институту за стандардизацију Србије, у улици Стевана Бракуса број 2, код секретара Комисије Љубисава Јовичића (контакт телефон 011-754-12-62, локал 173, e-mail: ljubisav.jovicic@iss.rs).

У оквиру Института за стандардизацију Србије формирана је Комисија за поштански саобраћај КС А331 чији је задатак усаглашавање и усвајање стандарда из области поштанског саобраћаја у Србији, са стандардима које су донели технички комитети CEN/TC 331 и CEN/SS A 03 Европског комитета за стандардизацију.

У раду Комисије учествују:

Институт за стандардизацију Србије, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомункација, Републичка агенција за поштанске услуге, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Привредна комора Србије, Саобраћајни факултет Београд, Факултет техничких наука Нови Сад и Виша школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

 Комисија ради на:

– доношењу, преиспитивању и повлачењу српских стандарда и сродних докумената

– обезбеђивању усаглашености српских стандарда и сродних докумената са европским и међународним стандардима

– изради и преиспитивању стандарда и сродних докумената које доносе европске и међународне организације за стандардизацију.