Стратегије


Стратегијски маркетинг план туризма Републике Србије до 2025. године
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...


Стратегија заштите потрошача за период 2019-2024. године
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Акциони план Стратегије заштите потрошача за период 2019-2022. године
338.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Action plan 2018-19 for implementation of the Strategy Information Security in Republic of Serbia
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. године
603.8 KB
1545 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја елeктронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године
158.8 KB
2878 Преузимања
Детаљније...


Стратегија заштите потрошача за период 2013. до 2018. године
586.1 KB
1284 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
6274 Преузимања
Детаљније...

Акциони план за спровођење Стратегије развоја поштанских услуга у РС
87.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегије развоја туризма Републике Србије 2016. -2025.
2.8 MB
145 Преузимања
Детаљније...

Tourism development strategy of Republic Serbia 2016.- 2025.
2.6 MB
314 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја трговине - акциони план
413.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја трговине - анекс
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја трговине Републике Србије до 2020. године
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
696.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године
Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године („Службени гласник Републике Србије“ број 33/18)
7.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...